Investičný pozemok Michalovce – výhodná finančná príležitosť

Kapušianska,
Vrbovec

Aktuálna ponuka

Galéria

Aktuálna ponuka

Investičný pozemok Michalovce – výhodná finančná príležitosť

Ponúkame vám na predaj investičný pozemok, ktorý sa nachádza za záhradami rodinných domov na ul. Kapušianska v Michalovciach, katastrálne územie Vrbovec. Exkluzívna ponuka – iba u nás.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Celková výmera pozemku: 11.194 m2,
Orientácia pozemku: severovýchod – juhozápad,
Poloha pozemku: rovinatý, slnečný,
Vlastníctvo: osobné vlastníctvo,
Prístupová cesta: poľná,
Pozemok podľa mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska sa nachádza mimo záplavovej zóny.

VYUŽITIE POZEMKU:
Podľa druhu pozemku (zapísaného na LV) je tento vedený ako orná pôda na parcele kategórie C-KN,
Podľa Územného plánu mesta Michalovce (ÚPN) a jeho 8.zmien a doplnkov (schválené 29.05.2020) je funkčné využitie určené ako orná pôda.

Pozemok je BEZ akýchkoľvek TIARCH a je okamžite k dispozícii.

CELKOVÝ DOJEM:
– celodenné i celoročne slnečný, bez terénnych prekážok,
– pozemok vzhľadom k lokalite a dostupnosti k mestu Michalovce má potenciál na budúcu výstavbu a rozvoj tejto časti mesta (parcely v tesnej blízkosti pozemku sú už v návrhu územného plánu určené na výstavbu rodinných domov),
– obec v ostatných rokoch zažíva progresívny rozvoj a stáva sa súčasťou mesta Michalovce, čo výrazne vplýva aj na zhodnocovanie nehnuteľnosti v obci,
– pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti k zastavaného územiu obce Vrbovec, čo znamená, že v budúcnosti zmenou územného plánu môže byť lokalita prekvalifikovaná a môže byť následne využitá na individuálnu bytovú výstavbu. V súčasnosti je to pre budúceho vlastníka dobrá investícia, ktorá sa v budúcnosti významne zhodnotí.

Ing. Michal Kostura, RSc.

Ing. Michal Kostura, RSc.

Tel. č.: +421 905 385 109
Zdieľať nehnuteľnosť
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email
Vytlačiť