Odhad ceny nehnuteľnosti

Po mnohých rokoch skúsenosti a znalosti realitného trhu ponúkame pre našich klientov často požadovanú službu – Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti, ktorá Vám pomôže získať čas, ušetriť peniaze a vyhnúť sa mnohým nedorozumeniam, či zložitým situáciám.

Realitná kancelária ZOOM Reality, s.r.o. vám vie po dohode a následnej obhliadke nehnuteľnosti pripraviť potvrdenie o jej trhovej cene. Potvrdenie nie je štandardným znaleckým posudkom, ktorý vám vypracuje znalec z odboru stavebníctva, ale v mnohých situáciách sa vám vedomosť o trhovej cene vašej nehnuteľnosti oplatí.

Ponúkame Vám vypracovanie Odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti na základe posúdenia právneho a technického stavu nehnuteľnosti, lokality, porovnania cien s inými nehnuteľnosťami a analýzou trhu.

Našu službu využijete hlavne pri:

  • Predaji nehnuteľnosti,
  • Dedičskom konaní,
  • Majetkovom vyrovnaní, či vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • Riešení záložného práva na nehnuteľnosť,
  • Riešení súdnych sporov a podobne.
 
V prípade záujmu o túto službu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára: