Naše služby

Realitná kancelária ZOOM Reality, s.r.o. poskytuje kompletnú starostlivosť pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností od samého začiatku až po protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti:

 • sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností,
 • preverenie právneho stavu nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie všetkých podkladov a dokumentov potrebných k zmene vlastníckych práv k nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie prezentácie vašej nehnuteľnosti s využitím moderných marketingových nástrojov,
 • vyhľadávanie záujemcov o nehnuteľnosť z vlastnej databázy, z databáz webových stránok, v rámci spolupráce so zmluvnými partnermi a partnerskými realitnými kanceláriami a v rámci spolupráce s Realitnou úniou SR,
 • realizovanie prehliadok/obhliadok vašej nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta a konzultácie so záujemcami,
 • zabezpečenie poradenstva a realizácie prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
 • zabezpečenie poradenstva a spôsobu financovania nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku k nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie vypracovania kúpnych zmlúv a návrhov na vklad do katastra nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie celého priebehu prevodu nehnuteľnosti,
 • protokolárne odovzdanie/prevzatie nehnuteľnosti,
 • prepis nehnuteľnosti u správcu bytového domu a prepis energií u všetkých dodávateľov médií,
 • poradenstvo pri riešení povinnosti po zmene vlastníckych práv,
 • spolupráca s partnerskými realitnými kanceláriami,