Kontakt

ZOOM Reality, s.r.o.

IČO: 53097173 ; DIČ: 2121266411;
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.40376/P

Ing. Michal KOSTURA, RSc. 
+421 905 385 109,
michal.kostura@zoomreality.sk
Lucia POKLEMBOVÁ 
+421 944 453 854,
lucia.poklembova@zoomreality.sk

Napíšte nám: