DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, tzn. podľa katastrálneho územia v ktorom sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Táto daň sa platí na každý kalendárny rok a nesúvisí s daňou z príjmu, ktorú platíte len raz, ak na to vzniknú zákonné podmienky. Podrobnosti o výške dane, znížení […]